Κυριακή, 31 Μαΐου 2009

λαϊκές ονομασίες

Οι λαϊκές ονομασίες των μανιταριών στη Λέσβο διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από χωριό σε χωριό, από περιοχή σε περιοχή. Παραθέτουμε εδώ κάποιες από αυτές σε μια προσπάθεια οι πληροφορίες που συλλέγουμε από παραδοσιακούς συλλέκτες να μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους. O κατάλογος θα συμπληρώνεται συνεχώς. Στα σχόλια μπορείτε να στέλνετε συμπληρώσεις, διορθώσεις και παρατηρήσεις
(2011)
Αγκαθίτες=Pleurotus eryngii
Αγλαδομανίτες=Infundibulicybe gigas
Αρκουμλίτες =Entoloma sepium
Αναρτ(σ)κίτες = Pleurotus eryngii var. ferulae
Αξταρίτες= Lactarius deliciosus
Αρτήκια= Pleurotus eryngii var. ferulae
Άσπροι=Russula delica, Russula chloroides
Δροσίτες=Agaricus sp.
Καβακίτες = Pleurotus ostreatus, Agrocybe cylindracea
Κεραυνίτες= Morchella sp.
Κοκκνίτες=Lactarius deliciosus
Κρασίτες=Lactarius sanguifluus
Κουκουλίτες=Macrolepiota procera/ sp.
Λαγαρίτες=Infundibulicybe gigas
Λαγόρτια=Morchella sp.
Λαγκαδιώτες (περιοχή Μανταμάδου) = Pleurotus eryngii var. ferulae
Λευκίτες=Pleurotus ostreatus, Agrocybe cylindracea
Μαβίτες (Μαδίτες)= Lepista nuda
Οξίτες=Lactarius deliciosus, Lactarius sanguifluus
Παπαρίτες=Agaricus sp.
Παρασολάδες=Macrolepiota procera/ sp.
Πευκίτες=Lactarius deliciosus
Πιπερίτες /Περπερίτες (περιοχή Μανταμάδου)= Russula delica, Russula chloroides
Πιπερίτες περιοχή Μυτιλήνης=Lactarius sp. με πιπεράτη γεύση
Πουρδίτες = Lycoperdon sp.
Σ(υ)κίτες = Pleurotus ostreatus και Pleurotus cystidiosus
Σφουγγαρίτες = Bolletus sp., Suillus sp., Leccinum sp.
Τριμσκάρια=Morchella sp.
Τσαμίτες=Lactarius deliciosus
Τσιμ(ε)νίτες =  Agaricus sp.
Ψακουρίτες= Τα δηλητηριώδη ή άγνωστα στο συλλέκτη μανιτάρια

--------------------------------
Επίσης ο Κελτεμλίδης καταγράφει και τα παρακάτω (1990:231-251) Αρτσίτες= Pleurotus eryngii var. Ferulae, Αρμουτς(ι)κάρια = Macrolepiota procera, Αρτυκομάνες=Gyromitra esculenta, Αστιβίτες= Agaricus sp., Κ(α)μπαναρίτες= τα μη φαγώσιμα μανιτάρια, Κουκουλίδες = Morchella sp., Λαγαρχίδια = Lycoperdon sp., Παπάδες = Agaricus sp., Παπάφτια = Morchella sp., Πλευρίτες = Pleurotus ostreatus, Της γριάς ο πόρδος = Lycoperdon sp., Της πέρδικας τα πατήματα = Ramaria sp.

Δεν υπάρχουν σχόλια: