Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

ΤΡΟΦΟΣΥΛΛΟΓΗ

Σε αυτό το κομμάτι της δικτυακής μας παρουσίας θα καταγράφονται ανά εποχή οι εκτός των μανιταριών τροφοσυλλογές των μελών και φίλων του συλλόγου (δεν περιλαμβάνεται το κυνήγι και το ψάρεμα)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Χόρτα, καυκαλίθρες
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Κυδώνια και ρόδια σε εγκατελειμένες πεζούλες στα... Πλωμάρια (Αριστείδης)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Κυριακή, 31 Μαΐου 2009

λαϊκές ονομασίες

Οι λαϊκές ονομασίες των μανιταριών στη Λέσβο διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από χωριό σε χωριό, από περιοχή σε περιοχή. Παραθέτουμε εδώ κάποιες από αυτές σε μια προσπάθεια οι πληροφορίες που συλλέγουμε από παραδοσιακούς συλλέκτες να μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους. O κατάλογος θα συμπληρώνεται συνεχώς. Στα σχόλια μπορείτε να στέλνετε συμπληρώσεις, διορθώσεις και παρατηρήσεις
(2011)
Αγκαθίτες=Pleurotus eryngii
Αγλαδομανίτες=Infundibulicybe gigas
Αρκουμλίτες =Entoloma sepium
Αναρτ(σ)κίτες = Pleurotus eryngii var. ferulae
Αξταρίτες= Lactarius deliciosus
Αρτήκια= Pleurotus eryngii var. ferulae
Άσπροι=Russula delica, Russula chloroides
Δροσίτες=Agaricus sp.
Καβακίτες = Pleurotus ostreatus, Agrocybe cylindracea
Κεραυνίτες= Morchella sp.
Κοκκνίτες=Lactarius deliciosus
Κρασίτες=Lactarius sanguifluus
Κουκουλίτες=Macrolepiota procera/ sp.
Λαγαρίτες=Infundibulicybe gigas
Λαγόρτια=Morchella sp.
Λαγκαδιώτες (περιοχή Μανταμάδου) = Pleurotus eryngii var. ferulae
Λευκίτες=Pleurotus ostreatus, Agrocybe cylindracea
Μαβίτες (Μαδίτες)= Lepista nuda
Οξίτες=Lactarius deliciosus, Lactarius sanguifluus
Παπαρίτες=Agaricus sp.
Παρασολάδες=Macrolepiota procera/ sp.
Πευκίτες=Lactarius deliciosus
Πιπερίτες /Περπερίτες (περιοχή Μανταμάδου)= Russula delica, Russula chloroides
Πιπερίτες περιοχή Μυτιλήνης=Lactarius sp. με πιπεράτη γεύση
Πουρδίτες = Lycoperdon sp.
Σ(υ)κίτες = Pleurotus ostreatus και Pleurotus cystidiosus
Σφουγγαρίτες = Bolletus sp., Suillus sp., Leccinum sp.
Τριμσκάρια=Morchella sp.
Τσαμίτες=Lactarius deliciosus
Τσιμ(ε)νίτες =  Agaricus sp.
Ψακουρίτες= Τα δηλητηριώδη ή άγνωστα στο συλλέκτη μανιτάρια

--------------------------------
Επίσης ο Κελτεμλίδης καταγράφει και τα παρακάτω (1990:231-251) Αρτσίτες= Pleurotus eryngii var. Ferulae, Αρμουτς(ι)κάρια = Macrolepiota procera, Αρτυκομάνες=Gyromitra esculenta, Αστιβίτες= Agaricus sp., Κ(α)μπαναρίτες= τα μη φαγώσιμα μανιτάρια, Κουκουλίδες = Morchella sp., Λαγαρχίδια = Lycoperdon sp., Παπάδες = Agaricus sp., Παπάφτια = Morchella sp., Πλευρίτες = Pleurotus ostreatus, Της γριάς ο πόρδος = Lycoperdon sp., Της πέρδικας τα πατήματα = Ramaria sp.

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2008

ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ


Καταγραφή - επεξεργασία: Μάκης Αξιώτης, Αριστείδης Σγατζός

η στήλη θα συμπληρώνεται και θα διορθώνεται. Οι συνδέσεις παραπέμπουν στα σχετικά άρθρα της Βικιπαίδεια


Πεύκα

Pinus brutia – Τραχεία πεύκη

Pinus halepensis – Χαλέπειος πεύκη

Pinus Pinea - Κουκουναριά

Pinus nigraΜαύρη Πεύκη


Κέδροι

Juniperus phoenicea

Juniperus oxycedrus


Cupressus sempervirens – Κυπαρίσσι

Tamarix sp. - Αρμυρίκι

Robinia pseudoacacia - Ακακία

Platanus orientalis - Πλάτανος


Ελιές

Olea oleaster - Αγριελιά

Olea europaea - Ελιά


Δρυς

Quercus macrolepis - Αιγίλοψ

Quercus pubescens - Ρουπάκι

Quercus coccifera - Πρίνος

Quercus infectoria

Quercus cerris


Λεύκες

Populus alba - Καβάκι

Populus nigra

Populus pyramidalis

Populus canadensis (υβρίδιο μαύρης και δελτοειδούς)


Ιτιές

Salix alba

Salix fragilis


Προύνοι

Prunus cocomilia - Αρκομηλιά

Prunus prostrata - αγριοκερασιά

Prunus amygdalusάγρια αμυγδαλιά

Prunus spinosa- αγριοδαμασκηνιά


Ficus carica - συκιά

Cornus mas – Κρανιά (μόνο στην Αγιάσο)

Fraxinus excelsior - Μελιά

Castanea sativa - Καστανιά

Celtis australis - Κακαβιά

Ulmus canescens φτελιά, καραγάτσι

Phillyra sp φιλύρα, «ελίτσα»

Pyrus amigdaloformis αγριαχλαδιά, γκορτζιά

Mespilus germanica μεσπιλιά (μόνο Αγιάσος)

Ailanthus altissima βρωμούσα, βρωμοκαρυδιά, βρωμόδεντρο (εισβολέας)


Arbutus unedo κουμαριά

Arbutus andrachne αντρακλιά

Crataegus monogyna Τρικοκιά

Pistacia lentiscus σχοίνος

Pistacia atlantica πετραμίθρα, τσικουδιά

Laurus nobilis δάφνη, βάγια

Nerium oleander πικροδάφνη

Myrtus communis, μυρτιά, μυρσίνη


Vitex agnus-castus λυγαριά

Cistus sp. (Λαδανιά ασχίστες)

Ferula communis (Φέρουλα, αρτκάς, αναρτκίτς, αγριομάραθο)

Rhododendron luteum (ενδημικό της Δυτ. Λέσβου)

Pariurus spina-christi (πρόσφατος εισβολέας)